In 2013 heeft BKS 2 Jumag ketels bij GNT geleverd. BKS is niet alleen verantwoordelijk voor de levering van de 2 Jumag DG 560 stoomketels, maar ook voor het complete design en de bouw van het ketelhuis.

Binnenkort zal de installatie worden uitgebreid met nog een 3 Jumag DG 560 stoomketels zodat de totale stoomcapaciteit een kleine 3.000 kg/ uur bedraagt.

Er is gekozen voor deze zogenaamde cascade opstelling omdat de stoomproductie op deze manier exact is af te stemmen op de stoombehoefte. Dit bespaart de klant tenminste 30% aan aardgas t.o.v. een “traditionele” ketel installatie. Dit is weer gunstig voor de Co2 foot print van deze onderneming.