Het is altijd een uitdaging om een energieplan te bedenken. BKS kan u adviseren over energiezuinige apparaten en toepassingen. Samen kunnen we een totaaloverzicht van investering, kosten en besparingen opstellen.

Vaak komen energiezuinige en milieubewuste installaties in aanmerking voor subsidieregelingen. In de meeste gevallen is dat de Energie Investering Aftrek (EIA). De toepassingen hebben veelal betrekking op het opvangen van restwarmte uit afvalwater, rookgassen en overige afvoeren. Wij hanteren een simpel standpunt: alles wat we niet aan thermische energie via schoorsteen, ontluchting of riolering laten verdwijnen, maar daarentegen hergebruiken, is pure winst.

Teruggewonnen energie techniek

BKS kan door ingenieuze technische aanpassingen, waaronder het toepassen van extra warmtewisselaren, het rendement verhogen. Opgevangen energie wordt opgeslagen in een zgn. warmte-opslagvat. De opgevangen energie kan dan worden hergebruikt voor bijvoorbeeld het verwarmen van het waswater van wasmachines, het proceswater van autoclaven, sterilisatoren of kan bijvoorbeeld hergebruikt worden voor een verwarming van ruimten.

Om u gedegen te kunnen adviseren, hebben we de mogelijkheid om ‘on site' te monitoren om inzicht te verschaffen in het huidige energieverbruik. Zo werden tot 40% besparingen gerealiseerd in het verbruik van aardgas en/of olie.

Alle aanvragen die betrekking hebben op energiebesparing worden door ons getoetst. Indien de investeringen voor subsidie in aanmerking komen, kunnen wij dit verzoek voor u indienen bij de belastingdienst.

U kunt het formulier ook zelf downloaden: Meldingsformulier EIA 2011.

Zie ook voor de Energielijst van 2018.

Interesse? Neem contact met ons op! CONTACT