Toen de locatie in Zaandijk, waar Van Wijngaarden al twee generaties gevestigd was, herontwikkeld werd, ontstond er behoefte 

aan nieuwe huisvesting op een nieuwe locatie.In Wormerveer werd een geschikte locatie gevonden.

Duurzaamheid binnen een onderneming dient alle processen te betrekken. Van Wijngaarden BV hecht dan ook grote waarde eraan dat alle processen zo efficiënt mogelijk verlopen. Dit heeft vooral de laatste jaren voor flinke veranderingen gezorgd.

Energieverbruik

De moderne fabriek leunt in grote mate op het productieproces. Van Wijngaarden dient zeer specifieke technieken in te zetten om de mayonaise en sauzen veilig te kunnen maken. Dit heeft een bepaalde impact op het milieu. Om deze impact te minimaliseren, hebben zij het energieverbruik van de installaties geheel geoptimaliseerd, waarbij met het bereiden van de mayonaise de warme en koude energie wordt geregenereerd. Op andere momenten laten zij de natuur helpen om onze mayonaise of sauzen te koelen. Het is dan ook niet vreemd dat Van Wijngaarden voor haar productieprocessen heeft gekozen voor een meervoudige energiezuinige Jumag stoomketelinstallatie die geschikt is om 1,8 ton stoom/ uur te produceren. Dit alles met 30% minder gasverbruik t.o.v. de traditionele stoomketel installaties.

De rookgasafvoeren van de stoomketels zijn voorzien van zogenaamde Economisers en een rookgaskoeler. Hiermee wordt alle restwarmte uit de rookgassen terug gewonnen en weer in gezet in het productie proces. Alle thermische energie wordt uit de rookgassen gehaald waardoor de rookgassen onder de 60°C dalen en condenseren. Ook de ontgasser en de spuitank zijn voorzien van warmtewisselaars waardoor er geen energie weglekt naar buiten en het riool. Een fors gedeelte van de installatie komt mede hierdoor in aanmerking voor de “Energie Investeringsaftrek”.