Stoom in transitie, subsidies van toepassing

Voor de industriële gebruiker van stoom zijn er allerlei manieren om in te spelen op de noodzakelijke veranderingen. Er bestaan subsidiemogelijkheden als u van gas overschakelt op elektrische stoom opwekking. 

Benodigde hoeveelheid stoom

Breng in kaart hoeveel stoom/warmte werkelijk nodig is en op welk temperatuurniveau. Voor warmte boven de 100 °C is stoom nodig. We kunnen gebruik maken van restwarmte uit de omgeving of een warmwaterketel. Omdat de warmteoverdracht bij gebruik van stoom hoger is dan bij warm water zijn eventueel aanpassingen in de warmtewisselaars nodig. Moderne warmtewisselaars functioneren tegenwoordig heel goed bij een gering temperatuurverschil.

Vervangen stoomketel

Het terugbrengen van de stoomproductie tot het hoogstnoodzakelijke zorgt ook voor meer keuzemogelijkheden als de stoomketel aan vervanging toe is. Kleine, maar ook grote hoeveelheden stoom kunnen met elektriciteit worden geproduceerd.

Aanpassingen en onderhoud stoomketel

Als de stoomketel nog niet aan vervanging toe is, kunt u doorgaans veel besparen door aanpassing en onderhoud van het bestaande systeem. Een recent onderzoek vanuit de EU (Steam-up) laat zien dat kostenbesparing tot 25% goed mogelijk is. Voorbeelden van verbeteringen zijn:
•    verlagen van de stoomdruk (circa 2% energiebesparing per bar)
•    gebruikmaken van een zuurstofmeting in het rookgas en deze gebruiken in de branderregeling
•    de ketel en leidingen zo goed mogelijk isoleren inclusief alle appendages
•    zo veel mogelijk restwarmte terugwinnen uit rookgassen en spuiwater om het ketelwater op te warmen
•    de stoomketel uit of standby zetten als er langere tijd geen stoomvraag is
•    regelmatig controleren van condenspotten in de stoomleidingen

Financiering

Als u investeert in een andere manier van stoom opwekken, komt u mogelijk in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek. Deze fiscale regeling levert u gemiddeld 13,5% voordeel op.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/industrie/stoom-transitie

#energiebesparen #duurzaamondernemen #stoom #vervangenstoomketel #onderhoudstoomketel #warmteproductie #productie #aardgasgestooktestoomketel #aardgas #elektrisch #energietransitie.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers

Subsidie voor bedrijven, overheden, verenigingen en andere zakelijke gebruikers, voor de aanschaf een (hybride) warmtepomp, zonneboiler en of een aansluiting op het warmtenet.

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Subsidie voor mkb-ondernemers die energie willen besparen en meer verduurzamen. Zij kunnen een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energie-advies of voor ondersteuning bij het uitvoeren van maatregelen uit dat advies.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Gaat u CO2-verminderende technieken toepassen? En bent u een bedrijf of een (non-)profitinstelling? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

Investeer in duurzaamheid, voor meer informatie en advies over energietransitie en subsidie mogelijkheden, klik op: contactformulier BKS